BEYOND 国际科技创新博览会 2024*

日期: 22-05-2024 - 25-05-2024
   
舉行地點: 澳门威尼斯人金光会展
   
詳細資料:

.

   
主辦單位: 澳門科技總會 Macau Technology General Association